​​ວຽງ​ຈັນ​ (ໂຮງ​ການ)

ເຫຼື່ອງນີ້ຍັງບໍ່ໄດແປເປັນພາສາລາວ